Nieodpowiedziane modlitwy

Dlaczego nasze modlitwy pozostają czasem bez odpowiedzi? Kto przyznaje, że Bóg jest suwerenny, odkryje, że można Go usilnie  o coś prosić. To zmienia Boże plany.

Kto mówi, że Biblia obiecuje, iż otrzymamy odpowiedź na nasze modlitwy, odkryje, że z tymi obietnicami związane są pewne warunki, które muszą być spełnione.

Niniejsze studium dotyczy przeszkód – czasami coś stanowi przeszkodę pomiędzy naszymi modlitwami a ich spełnieniem. Bóg chciałby odpowiedzieć, ale tak się nie dzieje – jeszcze nie.

Bóg może blokować odpowiedzi na nasze modlitwy

Zdarza się, że Bóg nie odpowiada na modlitwę, bo ona nie pasuje do Jego planu, albo nie jest dla naszego dobra, albo po prostu On czeka na odpowiedni czas. 

(15) Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało. (16) Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi
(22) A on odpowiedział: Dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie: Kto wie? Może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło?

II Samuela 12,15-16.22 (BW)

Dawid popełnił cudzołóstwo i doprowadził do poczęcia dziecka z kobietą, która nie była jego żoną. Co więcej, potem zabił jej męża. Bóg powiedział Dawidowi przez proroka Natana, że to dziecko nie będzie żyło. Pan był zdeternimowany i tydzień poszczenia, modlitw oraz płaczu Dawida nic nie zmienił. Mimo to, on modlił się nadal, ponieważ wiedział, że jego Bóg jest miłosierny.
Przez ten przykład widzimy, że Bóg jest stanowczy. Czasami jednak chce odpowiedzieć na modlitwę, ale ta odpowiedź przychodzi później, niż byśmy tego chcieli, jak to było np. z Abrahamem, który czekał 25 lat na wypełnienie obietnicy, że będzie miał syna. Poznając Boga lepiej, zaczniemy się uczyć modlić według Jego woli. Gdy jednak będziemy niepewni danej sytuacji, możemy nadal ufać Jego dobroci, jak zrobił to Dawid.

Szatan może blokować odpowiedzi na nasze modlitwy

Szatan blokuje nasze modlitwy? To brzmi strasznie. Poniżej kilka przykładów ze Starego i Nowego Testamentu.

(10) Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. (11) I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. (12) Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! (13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, (14) i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych.

Daniel 10,10-14 (BW)

Daniel modlił się i Bóg odpowiedział. Od razu! Wysłał anioła z odpowiedzią. Jednak dotarł on trzy tygodnie później, ponieważ szatan próbował w tym przeszkodzić. Szatan nie zwycięży, jednak musimy zachować cierpliwość. 

Poniżej szatan jedynie opóźnił odpowiedź na modlitwę:
(17) My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. (18) Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.

I Tesaloniczan 2,17-18 (BW)

Paweł bardzo chciał odwiedzić swoich braci i siostry w Tesalonikach, jednak każdy podejmowany ku temu zamiar zdawał się zawodzić. Rozeznał, że stało się tak z powodu planów, które zostały obmyślone i wprowadzone przez szatana.
Bóg jest zawsze silniejszy. Jego wola zostanie wykonana – zawsze! Tego się trzymaj. Wytrwaj jak Daniel i Paweł. Obydwoje otrzymali rozeznanie odnośnie tego, co tak naprawdę działo się za kulisami. My również możemy prosić o takie rozeznanie.

Sami możemy blokować odpowiedzi na nasze modlitwy

Bóg może zatrzymać odpowiedzi na nasze modlitwy z powodu dobrych intencji, a szatan ze złych. Prawdopodobnie główną przyczyną nieodpowiedzianych modlitw jest nasza grzeszna natura. Przyjrzymy się czterem przykładom.

1 - Grzech
W Izajasza 59,1-2 czytamy, że grzech stoi na przeszkodzie, aby Bóg mógł nas „dotknąć”. Ten fragment prawdopodobnie mówi o grzechu, który celowo stale popełniamy. Kiedy poprosimy Boga, aby wyjaśnił nam, czy nieodpowiedziane modlitwy są rezultatem konkretnego grzechu, powie nam. I jeśli tak jest, wyznaj ten grzech, pracuj nad nim i poproś o pomoc, jeśli to konieczne.

2 - Podział
Wewnętrzny podział jest drugą przeszkodą – czytamy o tym w Jakuba 1,6-8. Czy Bóg rzeczywiście istnieje? Czy chce odpowiedzieć na nasze modlitwy? Przeczytaj fragment z Hebrajczyków 11,6, który mówi, że musimy wierzyć, że Bóg nagrodzi tych, którzy szczerze Go szukają.

3 - Pragnienie
Także przez żądze światowych przyjemności (pragnienia i pasje) blokujemy odpowiedzi na nasze modlitwy – czytamy o tym w Jakuba 4,3-5. Rolę grają tu nasze motywacje. Czy żyjemy dla świata i siebie samych, czy mamy na myśli Bożą cześć i Jego plan? Bóg chce naszego oddania na 100%.

4 – Relacje
I Piotr 3,7 mówi nam, że sposób, w jaki mężczyzna traktuje swoją żonę – i vice versa – jest bezpośrednio związany z tym, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Bóg nadaje tak wielką ważność relacji między mężem a żoną, że jest ona odzwierciedleniem relacji Chrystusa z Kościołem (Efezjan 5,32).

Oczywiście wszystkie relacje są ważne – nie tylko małżeńska. Niemal wszystkie grzechy dotyczą relacji między ludźmi. Co więcej, I Jana 4,20 mówi nam, że nie można kochać Boga i nienawidzić brata. Nasze relacje z ludźmi, z braćmi i siostrami, z naszym partnerem odbijają się na naszej relacji z Bogiem. Właśnie dlatego odpowiedź na modlitwę może zależeć od tych relacji. Bóg może użyć braku odpowiedzi na modlitwę, aby pokazać nam coś, nad czym chce, abyśmy popracowali.

Biblia: II Księga Samuela Słowa kluczowe: Modlitwa, Modlitwy