Bóg zmienia nasz język

Gdy Bóg chce, abyśmy wykonali dla Niego jakieś zadanie, w którym musimy użyć słów, jest On skłonny zmienić nasz język. Doświadczył tego Izajasz.

Czym jest mądrość

Na podstawie życia Salomona poznajemy trzy rodzaje mądrości.

Czyny mówią więcej niż słowa

Nasze czyny często mówią więcej niż słowa. Ktoś, kto coś twierdzi, ale postępuje inaczej, traci swoją wiarygodność. Z tego powodu niech nasze słowa i czyny odpowiadają sobie nawzajem.
Biblia: List do Tytusa Słowa kluczowe: Ewangelizacja - Głosić - Świadectwo - Słowa - Uczynki

Obietnice związane z powrotem do Boga

Ktokolwiek wróci do Boga, może być pewny wielkich błogosławieństw

Formy bogactwa

Pewien młody ojciec powiedział kiedyś, że jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Z kolei amerykański magazyn „Fortune” (o tematyce biznesowej) publikuje dane o miliarderach. Bogactwo jest mierzone przez to, co posiadasz. Jest jednak inny rodzaj bogactw…

Kościół wiary

Kościół należy do Boga i Jezusa Chrystusa. Wiara, która zamieszkuje w kościele, ma wpływ na daną społeczność i poza nią.
Biblia: I List do Tesaloniczan Słowa kluczowe: Społeczność - Wiara - Wpływ

Moja stara natura

Kto się rodzi na nowo, otrzymuje nowe życie – nowe ja. Gdzie jest więc nasza stara natura?
Biblia: List do Galacjan Słowa kluczowe: Powtórne narodzenie - Stare ja

Świadectwo i wiara

Jesteśmy powołani do wyznawania naszej wiary w Chrystusa bez żadnego wstydu. Możemy o tym przeczytać w Ew. Łukasza 9,26 i Liście do Rzymian 1,16. Jednak musimy być świadomi naszego świadectwa i postępować z mądrością. Nie jest właściwe narzucać własne świ…
Biblia: Księga Estery Słowa kluczowe: Świadectwo - Wiara

Ramię w ramię

Kiedy kilkoro ludzi stara się osiągnąć wspólny cel, muszą się wspólnie zorganizować i pracować razem. Tak samo jest w Królestwie Bożym – praca na rzecz kościoła albo ewangelizacja uliczna to również kwestia organizacji i współpracy.

Zachęcenie na dzisiaj i jutro

Tak jak wszyscy inni chrześcijanie Ty i ja potrzebujemy siły każdego dnia, aby wykonywać dobre rzeczy i wzrastać. Paweł pisze do wierzących w Filippi, że modli się za nich. Wyjaśnia również, o co się modli i dlaczego.