Lista tematów

Obietnice związane z powrotem do Boga

Ktokolwiek wróci do Boga, może być pewny wielkich błogosławieństw

Nakaz z obietnicą

Kiedy Bóg daje nam jakiś nakaz, daje również obietnicę. Chroni nas i pomaga nam wypełnić przekazane zadanie. Powinno to stanowić silną motywację, aby przyjąć nakazy Króla Królów i je wiernie wypełniać.
Biblia: Księga Jozuego Słowa kluczowe: Misja - Obietnica - Pomoc - Zadanie