Lista tematów

Nakaz z obietnicą

Kiedy Bóg daje nam jakiś nakaz, daje również obietnicę. Chroni nas i pomaga nam wypełnić przekazane zadanie. Powinno to stanowić silną motywację, aby przyjąć nakazy Króla Królów i je wiernie wypełniać.
Biblia: Księga Jozuego Słowa kluczowe: Misja - Obietnica - Pomoc - Zadanie

Pomoc w wierze

Jest pomoc, abyśmy mogli zachować wiarę, nawet gdy jest bardzo ciężko.