Lista tematów

Kościół wiary

Kościół należy do Boga i Jezusa Chrystusa. Wiara, która zamieszkuje w kościele, ma wpływ na daną społeczność i poza nią.
Biblia: I List do Tesaloniczan Słowa kluczowe: Społeczność - Wiara - Wpływ

Świadectwo i wiara

Jesteśmy powołani do wyznawania naszej wiary w Chrystusa bez żadnego wstydu. Możemy o tym przeczytać w Ew. Łukasza 9,26 i Liście do Rzymian 1,16. Jednak musimy być świadomi naszego świadectwa i postępować z mądrością. Nie jest właściwe narzucać własne świ…
Biblia: Księga Estery Słowa kluczowe: Świadectwo - Wiara

Pomoc w wierze

Jest pomoc, abyśmy mogli zachować wiarę, nawet gdy jest bardzo ciężko.

To naprawdę się wydarzyło

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są najważniejszymi aspektami fundamentu wiary chrześcijańskiej. Dziś mówi się o nich oraz odnosi do tego tematu na różne sposoby; mamy nawet święto, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Cz…

Nasza wiara będzie poddana próbom

Bóg pragnie świętej ofiary – w naszym codziennym życiu, w naszej postawie, naszych słowach, naszej pracy, służbie. Chce widzieć w naszym życiu gotowość do czynienia rzeczy.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Posłuszeństwo - Próby - Wiara