To naprawdę się wydarzyło

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są najważniejszymi aspektami fundamentu wiary chrześcijańskiej. Dziś mówi się i odnosi do nich na różne sposoby; mamy nawet święto, gdy obchodzimy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa (Wielkanoc). Czy to wszystko jednak naprawdę się wydarzyło?

(17) Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

Objawienie Jana 1,17-18 (BW)

Czy powinniśmy poważnie podejść do tych słów? Czy nie miały one przekazać, że Jezus zmartwychwstał w sensie duchowym, aby mógł nadal żyć w myślach Jego uczniów? Czy to naprawdę takie ważne, aby pojmować te słowa literalnie?

Odpowiedź brzmi: tak. Apostoł Paweł ujął to w następujący sposób:

(19) Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.

I List do Koryntian 15,19 (BW)

Właśnie dlatego zobaczmy teraz, co stało się przed zmartwychwstaniem i jakie są tego skutki.

Śmierć i zmartwychwstanie zostały przepowiedziane

Stary Testament jest tą częścią Biblii, której spisanie zostało zakończone około  450 lat przed narodzeniem Chrystusa. W Starym Testamencie znajdują się liczne fragmenty, gdzie przepowiedziano narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

Wiele tekstów Starego Testamentu mówi o wiecznym panowaniu Jezusa Chrystusa, jak możemy przeczytać na przykład w Psalmie 89,4-5.  

Sam Jezus mówił do swoich uczniów o własnej śmierci i zmartwychwstaniu. Mimo, że oni wtedy jeszcze tego nie rozumieli, pojęli to później, gdy to wszystko już się wydarzyło.

Śmierć i zmartwychwstanie są realne

Zmartwychwstanie Jezusa nie pozostało niezauważone.

(3) Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (4) i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, (5) i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; (6) potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli.

I List do Koryntian 15,3-6 (BW)

Paweł mówi, że śmierć i zmartwychwstanie (oraz cel, jaki one osiągnęły) są najważniejszymi sprawami, o jakich on, jako nauczyciel, chce ludziom powiedzieć. Co więcej, okazuje się, że Jezus ukazał się nie tylko swoim uczniom, ale również około 500 innym osobom w tym samym czasie! Kiedy Paweł to pisał, większość z nich nadal żyła (jeśliby ktoś z nich chciał zweryfikować tę historię).

Śmierć i zmartwychwstanie mają skutki na wieczność

Efekt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nigdy nie będzie mieć końca.

(11) A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

List do Rzymian 8,11 (BW)

Z powodu faktu zmartwychwstania ciała Jezusa śmierć została pokonana. Ma On teraz zmartwychwstałe ciało, które już nigdy nie może zachorować ani umrzeć.

Z powodu faktu zmartwychwstania ciała Jezusa my również zmartwychwstaniemy, kiedy On powróci. I będziemy z Nim na całą wieczność. Nie będzie tam śmierci, bólu, choroby, grzechu ani smutku. Cóż za cudowną przyszłość mamy!