Pomoc w wierze

Jest pomoc, abyśmy mogli zachować wiarę, nawet gdy jest bardzo ciężko.

(14) Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. (15) Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (16) Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Hebr 4,14-16

Kiedy nasza wiara będzie poddana próbie, nie będziemy sami. Bóg zapewni nam niesamowitą pomoc!

Pomoc, ponieważ mamy arcykapłana (werset 14)

Tym arcykapłanem jest Jezus Chrystus – Zbawiciel, w którego wierzymy. Jedynie ten arcykapłan ma prawo, aby wstawiać się za nami przed tronem Bożym. Kiedy zmagamy się z naszą wiarą, On modli się za nas. 

Pomoc, ponieważ On współodczuwa z naszymi słabościami (werset 15)

Jezus Chrystus nie jest jedynie tym, który może wstawiać się za nami – On również dokładnie rozumie, przez co przechodzimy. Żył na tej ziemi 2000 lat temu jako człowiek i doświadczył każdej pokusy, jakiej my doświadczamy. Nie zgrzeszył jednak, ale poddał wszystko Ojcu w niebie. My również możemy tak czynić. Kiedy jesteśmy kuszeni, wiemy, że arcykapłan, który wstawia się za nami przed tronem Boga,  dokładnie rozumie to, czego doświadczamy. Nie ustawaj więc w trwaniu w wierze!

Pomoc, ponieważ zawsze możemy przystępować do Bożego tronu (werset 16)

Arcykapłan ten nie chce jedynie stać przed tronem Bożym, ale również zaprasza nas, abyśmy dołączyli do Niego. Bez wahania, bez wstydu, bez lęku. On jest miłosierny, jest Pomocą i daje nam to, czego potrzebujemy, aby wytrwać w próbach.