W jaki sposób Bóg używa Biblii

Bóg używa swojego Słowa, aby uczyć ludzi nowych rzeczy i pokazać im Drogę. Czyni to na wiele sposobów. Jest twórczym nauczycielem. Biblia, pośród innych rzeczy, porównana jest do miecza, lustra i pochodni.

Biblia jako miecz 

(12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.

List do Hebrajczyków 4,12 (BW)

Dla niewierzących Biblia pokazuje różnicę między czarnym i białym, światłem i ciemnością, prawdą i kłamstwem. Rozdziela te dwa światy. Mówi prawdę o człowieku i o Bogu, nie zostawiając miejsca na dyskusję. W Słowie Bożym czytamy o grzechu i o drodze zbawienia. 

Dla wierzących Słowo Boże pokazuje wielką różnicę między naszym starym i nowym życiem, między naszą wolą i wolą Bożą. Jego Słowo jest mieczem obosiecznym w ręku Ducha Świętego. Przenika nasze myśli i postawy. Daje jasność naszym opiniom. 

Ktokolwiek chce żyć wartościowym życiem (dla innych), będzie czytał Biblię!

Biblia jako lustro

(22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. (23) Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; (24) bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. (25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.

List Jakuba 1,22-25 (BW)

Niewierzący widzą w Słowie Bożym, kim są w porównaniu z Bogiem. Celem, dla którego Biblia jest jak lustro nie jest osąd, ale pokazanie, że ta zniekształcona relacja może być odnowiona i w jaki sposób może się to stać.

Wierzący w Biblii widzą siebie i są wezwani, aby zmienić własną osobowość i kierunek, w jakim zmierzają. Słowo Boże powołuje nas do życia czystym życiem dla Boga. Właśnie dlatego Jakub (w wersecie 22) mówi: bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami! 

Biblia jako pochodnia 

(105) Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.

Psalm 119,105 (BW)

Słowo Boże jest pochodnią, jakiej potrzebujemy w świecie dookoła nas. Jest tak wiele znaków, tak wiele doradców, a jednak tak niewiele prawdy. Słowo jest pochodnią nogom moim, a nie całej drodze przede mną. To zapobiega, abyśmy czytali Je tylko od czasu do czasu. Jego Słowo chce rozjaśnić naszą drogę z każdym krokiem.

Słowo Boże pomaga znaleźć odpowiedź na wszystkie nasze pytania o dobro i zło. Zachęca nas, gdy jesteśmy w potrzebie. Wskazuje nam naszą przyszłość: bezpieczną, jasną, piękną, blisko Boga – na zawsze.  

Celem tego Słowa jest, abyśmy dali się oczyścić, przestali grzeszyć, szukali i znaleźli Go.