Czytaj, żyj i przekaż innym 

(23) Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; (24) bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.

Jakub 1,23-24 (BW

Ludzie, którzy czytają Słowo Boże i również je stosują, będą nie tylko błogosławieni przez Boga, ale również będą mogli przekazać to Słowo innym.


(10) Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw.

Ezdrasz 7,10 (BW) 

Ten wers mówi nam, że Ezdrasz był oddany studiowaniu Biblii (Prawa Pana) cały czas. Chciał żyć tym, czego się nauczył. Robił to z całego serca. Chciał również uczyć innych tego, co sam się wcześniej nauczył.

Studiuj Biblię 

Kiedy czytamy Biblię, możemy szybko przejść przez dany tekst albo naprawdę starać się zrozumieć, co on mówi. To drugie może zająć nam trochę czasu i wysiłku, ale się opłaca. „Kto patrzy na pole i nigdy nie kopie głębiej, nie odkryje pereł, jakie Bóg w nim ukrył”. Fragment ten można znaleźć w Ew. Mateusza 13,45-46. Nie zniechęcaj się myślą, że zbyt trudno będzie zrozumieć Biblię. Duch Święty chce nam wyjaśniać Słowo. Bóg objawia Je każdemu, kto jest na Nie otwarty (por. Ew. Mateusza 11,25).     

Żyj według Biblii

To jest najprawdopodobniej najtrudniejszy aspekt czytania Biblii. Czytanie, studiowanie i próby jej zrozumienia mogą być przyjemnym zadaniem dla niektórych, ale prawdziwe postępowanie według niej wymaga od nas posłuszeństwa. Tu chodzi o Słowo Boże, więc musimy podejść do tego bardzo poważnie. Bóg wynagrodzi posłuszeństwo względem Niego. Wiele nakazów w Biblii powiązanych jest z obietnicą błogosławieństwa, pomocy i zachęcenia od Boga. Pozwól, aby Słowo Boże płynęło z Twoich rąk i stóp.  

Przekaż dalej Słowo Boże

Przekazanie komuś Biblii nie jest zbyt trudne. Prawdziwe znaczenie ma jednak przekazanie innym, co Biblia mówi. Ezdrasz naucza nas o ważności kolejności, w jakiej powinniśmy działać: najpierw studiuj, zrozum i zastosuj we własnym życiu, a potem powiedz o tym innym. Każdy może przekazać innym ludziom Jego Słowo. Nie musisz być nauczycielem. Możesz podzielić się tym, co przeczytałeś, zrozumiałeś i zastosowałeś w swoim życiu, aby również inni mogli dostrzec wielkość Boga.

Na koniec przyjrzyjmy się Ezdrasza 7,9. Podczas długiej, ciężkiej i niebezpiecznej podróży z Babilonu do Jerozolimy Ezdrasz cieszył się szczególną Bożą opieką. Dlaczego? Ponieważ traktował Słowo Boże z rozwagą.