Obietnice związane z powrotem do Boga

Ktokolwiek wróci do Boga, może być pewny wielkich błogosławieństw, jak np. w znanej przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym, który wrócił do ojca (Łk 15,20-24). Bóg czeka na powrót syna marnotrawnego. W Starym Testamencie czytamy o powrocie narodu izraelskiego, Bożej radości z tego i błogosławieństwach, jakie nastąpiły.

(10) Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. (11) Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. (13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. 

Jeremiasza 29,10-13 (BW)

Naród izraelski jest uparty i nie słucha Boga. Z tego powodu Bóg zezwala, aby został on uprowadzony przez obcego króla do obcego kraju – Babilonu. W powyższym fragmencie widzimy, jak Bóg przepowiedział, że po 70 latach naród izraelski powróci do swojej ziemi.

Bóg usłyszy 

„Wysłucham was” mówi Pan. Nie oznacza to, że Bóg nie wysłuchiwał ich przez ostatnie 70 lat. Oznacza to, że naród izraelski w końcu zwraca się ku Bogu. Ludzie będą pokutować, zawołają do Pana, a On ich wysłucha.

Bóg uczyni drogę

Zawsze jest droga powrotu do Boga. Nawet, jeśli sami to uniemożliwiliśmy. Bóg uczyni drogę ku temu. Oczywiście naród izraelski nie mógł tak po prostu wyjść z Babilonu. Bóg jednak uczynił cuda, aby Izraelici mogli wyjść z pozwoleniem króla, a ich bagaże były wypełnione bogactwami.
Bóg otworzył nam drogę, abyśmy do Niego wrócili. Tą drogą jest Jezus Chrystus. On cierpiał na krzyżu i umarł za nasze grzechy, i teraz dla każdego możliwy jest powrót do Boga (zob. Jana 14,6).

Bóg daje radość i nadzieję

Tym, którzy powracają do Boga, daje On radość i nadzieję – dwie rzeczy, które są bardzo rzadkie na tym świecie. W pewnych tłumaczeniach Biblii słowo „radość” przetłumaczone jest też jako „pokój”. Powrót do Boga jest silnie powiązany z naszą wieczną przyszłością.

Radość, którą daje Bóg, nie jest czasowa. Radość tego świata jest – jest krucha i łatwo może zostać odebrana. Radość, pokój i nadzieja, które pochodzą od Boga są trwałe. One zabezpieczają przyszłość. Twoją przyszłość!