Zachęcenie na dzisiaj i jutro

Tak jak wszyscy inni chrześcijanie Ty i ja potrzebujemy siły każdego dnia, aby wykonywać dobre rzeczy i wzrastać. Paweł pisze do wierzących w Filippi, że modli się za nich. Wyjaśnia również, o co się modli i dlaczego.  

(9) I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, (10) abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, (11) pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. 

List do Filipian 1,9-11 (BW)

Wzrastaj dzisiaj

Zawsze dobrze jest wiedzieć, że ktoś się o Ciebie modli. Dlatego właśnie dobrze jest również modlić się o innych i dać im o tym znać od czasu do czasu. Paweł modlił się o rozeznanie duchowe i o czystość. Modlił się nie tylko o to, aby chrześcijanie rozbudowali swoje rozeznanie odnośnie tego, co jest ważne w Królestwie Bożym, ale również – aby nadal wzrastali w tym rozeznaniu. Aby ich miłość rosła. Miłość do Boga. Miłość do prawdy. 

Wydawaj owoc jutro

Ta miłość, która sprawia, że coraz bardziej wykonujemy Jego wolę, i przez którą znamy prawdę, również w przyszłości wyda owoc. W dniu, kiedy Jezus Chrystus wróci, będziemy czyści i nieskalani. Cóż za obietnica! Oczywiście nie ma to nic wspólnego z naszymi wysiłkami, aby znać Go lepiej i lepiej wykonywać Jego wolę. Wynika to z owocu sprawiedliwości, który rośnie w nas przez Ducha Świętego, przez Pana Jezusa. Od Niego go otrzymujemy, dla chwały Jego imienia.
Modlimy się o siebie nawzajem, wzrastamy dziś i otrzymamy Jego sprawiedliwość w wielkim dniu Jego powrotu. Czego więcej chcieć?