Ponieważ On pierwszy nas umiłował

Żyjemy w świecie, gdzie często brakuje miłości. Niektórzy ludzie wydają się mieć niesamowite pokłady bezinteresownej miłości, jednak niestety większość ludzi kocha głównie siebie samych.
Biblia wzywa nas, abyśmy kochali siebie nawzajem. Dlaczego? Bo On nas pierwszy umiłował.

(19) Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. (20) Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

I Jana 4,19-21 (BW)

Wezwanie dla chrześcijan

To wezwanie jest dla ludzi, którzy mówią, że kochają Boga. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, ale równocześnie nienawidzisz swojego brata lub siostrę, jesteś kłamcą. To czysta logika: nigdy nie widziałeś Boga, jednak Go kochasz. Więc z pewnością będziesz musiał kochać swojego bliźniego, którego widzisz.

Bądź szczery, gdy chodzi o Twoją miłość do innych i Twoją miłość do Boga. 

Bóg jest miłością

Niepoprawne jest stwierdzenie „Bóg ma miłość”. Bóg jest miłością. „Miłość jest Bogiem” to również niewłaściwe stwierdzenie. Nie każda miłość pochodzi od Boga. Jest pewien samolubny i nieczysty rodzaj miłości i on w żadnym wypadku nie może być nazwany prawdziwą miłością. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym jest prawdziwa miłość, przychodzimy do Boga. On nas pierwszy ukochał – nawet zanim zaczęliśmy Go szukać.

(8) Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Rzymian 5,8 (BW)

Kochanie Jego miłością

Bóg jest miłością. Tę miłość rozlał w naszych sercach, co opisane jest w Rzymian 5,5. Jesteśmy w stanie kochać się nawzajem tym rodzajem miłości. Miłość płynąca z nas samych pozostawi wiele do życzenia. Kiedy jednak wierzymy, że Bóg włożył w nas swą miłość, jesteśmy w stanie kochać bliźniego, kimkolwiek on lub ona jest.

Biblia: I List Jana Słowa kluczowe: Kochanie, Miłość