Miłość i dyscyplina

Kto ukarałby dziecko? Kto podjąłby decyzję, aby ograniczyć dziecku dostęp do czegoś, coś mu odebrać, albo nawet zakazać mu czegoś na dłuższy czas? Odpowiedź może być następująca: kochający rodzic, ten, kto chce najlepiej dla swojego dziecka. 

(1) Potem Pan rzekł do mnie: Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. (2) Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i za półtora korca jęczmienia (3) i powiedziałem do niej: Siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie! (4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Księga Ozeasza 3,1-5 (BW)

Ozeasz i jego żona

Kontekst całej księgi pokazuje, że Ozeasz musiał wykupić swoją żonę. Gomera, jak się nazywała (Ks. Ozeasza 1,2-3), ponownie popełniła cudzołóstwo i skończyła na targu niewolników. Tam Ozeasz wykupił ją i przyprowadził do domu. Jego wytyczne dla Gomery były proste: została umieszczona w areszcie domowym i nie mogła spać z żadnym mężczyzną – ani obcym, ani z własnym mężem. Ta forma dyscypliny, albo kary – jeśli tak wolisz to nazwać – miała na celu doprowadzić Gomerę do przemyślenia własnego braku rozwagi. 

Bóg i Jego naród

Ta prawdziwa historia jest równocześnie przesłaniem dla Izraela. Przez pewien okres będzie on bez „mężczyzny” – bez króla, lidera, idola. Ten czas dyscypliny pozwoli Izraelowi na refleksję: Kim jesteśmy? Co zrobiliśmy? Czy wszystko ma się tak, jak powinno? 

Dyscyplina i pojednanie

Ostatecznym celem dyscypliny – kary, która jest dana z miłości – jest pojednanie. Ozeasz chce, aby Gomera wróciła do niego całym sercem. Chce, aby wróciła do męża. Bóg chce, aby Izrael odwrócił się od bożków i wrócił do swojego Boga, swojego Stworzyciela. Stanie się to, jak zapowiedziano w wersecie 5: Izrael będzie tęsknił za swoim Bogiem. W ostatnim rozdziale Księgi Ozeasza, rozdziale 14, czytamy jak wspaniale będzie wyglądało to pojednanie. 

(7) Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. (8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

Księga Ozeasza 14,7-8 (BW)

Dyscyplina kochającego Ojca ma zawsze na celu przybliżenie nas do Serca Ojca. 

Biblia: Księga Ozeasza Słowa kluczowe: Dyscyplina, Miłość, Pojednanie