Grzesznik czy święty

Za kogo siebie uważasz? Czy jesteś grzesznikiem, czy świętym? A może gdzieś po środku? Według Biblii są tylko dwie możliwości. Gdzie jesteś?

Miejsce chrześcijanina

(13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

List do Kolosan 1,13-14 (BW

Chrześcijanie w pewnym sensie przeprowadzili się w inne miejsce. Już nie żyjemy w mocy ciemności (pod mocą szatana), ale w Królestwie Jezusa Chrystusa!  Zostaliśmy tam zabrani w dzień, gdy poprosiliśmy Go, aby przebaczył nam grzechy i został naszym Panem. Czy jesteśmy grzesznikami, czy świętymi? 

(7) Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. (8) Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości

List do Efezjan 5,7-8 (BW) 

Nie tylko żyliśmy w ciemności – byliśmy ciemnością. Mówi to o naturze, jaką wtedy mieliśmy. Teraz jednak jesteśmy nazwani światłością świata (zob. Ew. Mateusza 5,14a), ponieważ w Nim żyjemy i poruszamy się (zob. Dzieje Ap. 17,28a). Mowi to o naszej nowej naturze i zarazem odpowiedzialności. Mamy chodzić w światłości i w Nim żyć – mieć swoje życie w Jezusie Chrystusie. Wszystko przez Niego. Wszystko dla Niego.

Kim jest grzesznik a kim święty?

Kim jest grzesznik? 

Grzesznik  to człowiek, który jest niewolnikiem grzechu. To ktoś, kto musi grzeszyć (zob. Rzymian 3,23). Grzeszyć to robić coś, co zasmuca Boga. Grzech sprawia, że mijasz się z celem, jaki Bóg ma dla Ciebie. 

Kim jest święty?

Święty to człowiek, który został uwolniony od grzechu. Jest w stanie grzeszyć, ale nie jest to dla niego koniecznością. Jest w stanie powiedzieć „nie” grzechowi. Nie jest już niewolnikiem grzechu, ale ma nowego Pana – Jezusa Chrystusa. Święty to człowiek, który jest narodzony na nowo. Nie żyje już ziemskim, ale duchowym życiem – życiem, w którym jest prowadzony i wspomagany przez Ducha Świętego. Święty, to również człowiek, który został oddzielony przez Boga. On czyni to jedynie wtedy, gdy ludzie zostali uświęceni ofiarą Jezusa Chrystusa.

Biblia: List do Kolosan Słowa kluczowe: Grzesznik, Nowe stworzenie, Święty