Bóg zmienia nasz język

Gdy Bóg chce, abyśmy wykonali dla Niego jakieś zadanie, w którym musimy użyć słów, jest On skłonny zmienić nasz język. Doświadczył tego Izajasz.

Doświadczył on Boga w niesamowity sposób. Zszokowany zorientował się, że lepiej było, aby zamilkł! Jego usta zostały oczyszczone zanim Bóg powołał go do pewnego zadania.

(1) W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. (2) Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. (3) I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. (4) I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. (5) I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. (6) Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, (7) I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. (8) Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!

Izajasza 6,1-8 (BW)

Dziecko Boże, które chce zrobić coś dla Pana, zazwyczaj przechodzi przez kilka etapów.

Spotkanie ze świętym Bogiem

Nie jest do końca jasne, czy to jest pierwsze spotkanie Izajasza z Bogiem, czy też ponowne. Rezultat jednak jest ten sam: życie Izajasza zostaje zmienione na zawsze. Zobaczył Boga jako wielkiego i świętego.

Czy mieliśmy już takie spotkanie z Bogiem, w wyniku którego jesteśmy przekonani o Jego wielkości i świętości?

Odkrycie braku naszej świętości

Kiedy Izajasz widzi Bożą wielkość i świętość, woła: „Muszę zamilknąć! Mam nieczyste usta. Mój język nie jest w porządku! Wokół mnie są ludzie, którzy mają nieczyste usta. Aby spotkać się z Bogiem…”. Jest głęboko zaniepokojony!

Kiedy zbliżamy się do Boga, często zdajemy sobie sprawę, jak bardzo różnimy się od Niego. Nasze własne grzechy mogą nami głęboko wstrząsnąć.

Oczyszczenie od Boga

Zamiast nas odrzucać i uznać za niegodnych, Bóg wychodzi naprzeciw naszym słabościom. Izajasz zostaje oczyszczony ze wszystkich swoich grzechów rozżarzonym węglem z Bożego ołtarza. My również codziennie możemy być oczyszczani krwią Jezusa (I Jana 1,9). Oczyszczając nas z całej nieprawości, często pochodzącej z naszych ust, Bóg przygotowuje nas do roli, jaką mamy mieć w Jego Królestwie.

Czy Bóg może zmienić nasz język? Nasze słowa mówią coś o tym, kim jesteśmy w głębi naszego serca (Mat 15,18). Trudno kontrolować własne słowa (Jak 3). Czy Bóg może Ci pomóc? Czy może zadziałać aż tak głęboko w Twoim życiu?

Powołanie od Boga

Zaraz po oczyszczeniu Izajasz zostaje powołany. Nie każdy jest powołany od razu, ale jesteśmy powołani dopiero po oczyszczeniu przez Boga. Powołanie Izajasza jest jasne: wyjść dla Boga.

Bóg może nas powołać do zajęcia konkretnego miejsca w naszej rodzinie. Ludzie również często powołani są do służby w kościele w swoim miejscu zamieszkania. Miejmy otwarte uszy.

Bądźmy dostępni

Izajasz potwierdza swoją dostępność dla Boga bardzo prostymi słowami: „Oto jestem, poślij mnie” (w.8).
Czy jesteśmy gotowi, aby spotkać Boga, zdać sobie sprawę z naszego stanu i pozwolić Mu działać w naszych sercach? To pomoże nam być gotowymi na zadanie, jakie Bóg ma dla nas.