Tylko najlepsze

Kiedy chcemy dać komuś prezent, prawdopodobnie rozważamy coś przeciętnego.  Dla naszego Króla jednak dajemy tylko co, co najlepsze.

(3) Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy; niech przyprowadzi go do wejścia do Namiotu Zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana

Księga Kapłańska 1,3 (BW

Ofiara dla Boga

Ofiara to coś składanego Bogu przez ludzi jako wyraz szacunku. W Starym Testamencie Bóg przyjmował je z upodobaniem, jeśli były bez skazy. Nie dotyczyło to jedynie ofiar całopalnych, ale również ofiar za grzech, ofiar pojednania, ofiar powodujących oczyszczenie i innych. Ślepe lub kulawe zwierzę nie powinno było być ofiarowane (Ks. Powtórzonego Prawa 15,21). 

Dlaczego?

(45) bom Ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bom Ja jest święty.

Księga Kapłańska 11,45 (BW)

Co znaczy święty?

Nasz Bóg jest doskonały. Jest światłem, nie ma w Nim żadnej ciemności, jest dobry bez jakiegokolwiek śladu zła, jest prawdą bez kłamstw, mocą bez słabości. Nasz Bóg, doskonały i święty, prosi nas, abyśmy byli święci, tak, jak On jest. Chce, abyśmy dawali Mu jedynie to, co najlepsze w naszym zachowaniu i ofierze dla Niego.  

Nasza ofiara dzisiaj

Od czasu, gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, nie musimy już składać ofiar jak Izraelici w Starym Testamencie, jednak nadal możemy dawać. Możemy zaangażować się w służbę dla Boga jako żywe ofiary (zob.  Rzymian 12,1). Znaczy to, że wszystko, czym jesteśmy i co robimy jest ofiarą dla Boga. Najlepsze co mamy. Dla Niego.

Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Dawanie, Jakość, Król, Ofiara, Święty