Nie ma zbawienia bez Słowa Bożego

Wszystkie religie mówią nam, że musimy spełniać dobre uczynki. Nawet chrześcijaństwo nas tego uczy. Czy dobre uczynki mogą nas zbawić, pojednać z Bogiem, zmazać nasz grzech? Albo czy dobre uczynki mają na celu tylko służenie Bogu i musimy znaleźć inny spo…
Biblia: List do Rzymian Słowa kluczowe: Biblia - Ewangelizacja - Zbawienie

Boże Słowo będzie trwać

Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
Biblia: Ewangelia Mateusza Słowa kluczowe: Biblia - Boże Słowo - Edukacja

Czytaj, żyj i przekaż innym

Ludzie, którzy czytają Słowo Boże i również je stosują, będą nie tylko błogosławieni przez Boga, ale również będą mogli przekazać to Słowo innym.

Podążając drogą z mądrością

Powyższy tytuł brzmi jak reklama jakiegoś stowarzyszenia samochodowego. Jest to jednak zachęcenie Pawła, gdy pisze do chrześcijan w Efezie. Pisze również, jak stać się mądrym.

Nieodpowiedziane modlitwy

Dlaczego nasze modlitwy pozostają czasem bez odpowiedzi?
Biblia: II Księga Samuela Słowa kluczowe: Modlitwa - Modlitwy

Kłamanie i oszukiwanie

Czy drobne kłamstwo jest w porządku? Czy w ogóle jest coś takiego jak drobne kłamstwo? Przez tego typu pytania możemy utrudnić sobie rzeczy. Bóg – Ten który nazywa się Prawdą – zajmuje jasne stanowisko w sprawie kłamania i oszukiwania.

Ponieważ On pierwszy nas umiłował

Żyjemy w świecie, gdzie często brakuje miłości. Niektórzy ludzie wydają się mieć niesamowite pokłady bezinteresownej miłości, jednak niestety większość ludzi kocha głównie siebie samych.
Biblia: I List Jana Słowa kluczowe: Kochanie - Miłość

Bóg używa Biblii w naszym życiu

Bóg używa swojego Słowa, aby dotrzeć do ludzi i przyprowadzić ich do wiary w Jezusa Chrystusa, aby pomóc wierzącym wzrastać w wierze i prowadzić ich przez życie.

Jedność i dojrzałość duchowa

Jedność w kościele jest skutkiem dojrzałości jego członków.
Biblia: I List do Koryntian Słowa kluczowe: Dojrzałość - Duchowy - Jedność - Wzrost

Boża moc w naszym życiu

Czy Bóg czeka aż do Niego zawołamy, czy jest tak silnie zaangażowany w nasze życie, że sam podejmuje inicjatywę?
Biblia: II Księga Kronik Słowa kluczowe: Potężny - Szukanie - Życie