Ewangelia Mateusza

Boże Słowo będzie trwać

Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
Biblia: Ewangelia Mateusza Słowa kluczowe: Biblia - Boże Słowo - Edukacja

Od czego Jezus nas zbawił

Od czego Jezus nas zbawił

Bankructwo niewolnika

Warunkiem dla Bożego przebaczenia w naszym życiu jest przebaczanie innym. W powyższej przypowieści przebaczenie udzielone słudze jest cofnięte, kiedy tylko pan dowiaduje się, że sługa nie wybaczył innemu słudze.
Biblia: Ewangelia Mateusza Słowa kluczowe: Duma - Przykład - Wdzięczność - Złość