Nie ma zbawienia bez Słowa Bożego 

Wszystkie religie mówią nam, że musimy spełniać dobre uczynki. Nawet chrześcijaństwo nas tego uczy. Czy dobre uczynki mogą nas zbawić, pojednać z Bogiem, zmazać nasz grzech? Albo czy dobre uczynki mają na celu tylko służenie Bogu i musimy znaleźć inny sposób, aby być zbawionym? 

Według Pawła zbawienie możliwe jest jedynie przez wiarę. Jesteśmy zbawieni łaską Bożą przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ef 2,8).

W jaki sposób jednak otrzymujemy tę wiarę? 

 (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!

Rzymian 10,13-15 (BW)

Wiara w Słowo Boże

Można to wyrazić również w następujący sposób:


Ktoś mówi Słowo Boże => ktoś inny Go słyszy => zaczyna wierzyć =>wzywa imienia Pańskiego i zostaje zbawiony. 

Ludzie zostają zbawieni przez wezwanie imienia Pańskiego. Innymi słowy: gdy poproszą o to Boga. Wiara jest koniecznością w tym równaniu. Ktoś, kto chce uwierzyć w Boga, wcześniej będzie musiał usłyszeć Słowo Boże. To dzieje się jedynie wtedy, gdy ktoś inny mu o tym powie (czasem jednak może to być przez wizję lub sen). Z tego powodu Słowo Boże jest podstawą naszej wiary i, co za tym idzie, naszego zbawienia. Nasze grzechy zostaną przebaczone i otrzymamy życie wieczne, gdy przez wiarę w Jezusa Chrystusa poprosimy Boga, aby je przebaczył i dał nam życie wieczne. Wtedy Bóg tak uczyni. Nie dlatego, że na to zasługujemy, ale jedynie z powodu Jego łaski.

Czy już słyszałeś Słowo? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa jako drogę do naszego Niebiańskiego Ojca? Czy poprosiłeś, aby Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy?

Powiedz innym

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na powyższe pytania, ważne jest, abyś przekazał to przesłanie innym. Paweł słusznie zauważa: w jaki sposób ludzie mają zacząć wierzyć, jeśli nikt im nie przekaże Dobrej Nowiny? Dostaliśmy Biblię, Boże Słowo, która zawiera słowa, jakimi możemy dzielić się z innymi. Kilka fragmentów Biblii mówi, że błogosławieni są ci, którzy przynoszą dobrą nowinę. Chodzi tu o nadzieję i przyszłość, jaką ma dla nas Bóg. Wszystkim możemy o tym powiedzieć. Dołączysz do nas? 

Biblia: List do Rzymian Słowa kluczowe: Biblia, Ewangelizacja, Zbawienie