I Księga Królewska

Czym jest mądrość

Na podstawie życia Salomona poznajemy trzy rodzaje mądrości.