Lista tematów

Moja stara natura

Kto się rodzi na nowo, otrzymuje nowe życie – nowe ja. Gdzie jest więc nasza stara natura?
Biblia: List do Galacjan Słowa kluczowe: Powtórne narodzenie - Stare ja

Patrzenie odrodzonymi oczyma

Wiele zmieniło się od czasu, gdy staliśmy się chrześcijanami, prosząc Jezusa, by przebaczył nasze grzechy i stał się Panem naszego życia.