Zielonoświątkowy ogień

Zanim Pan Jezus rozpoczął swoją służbę na ziemi, już wcześniej mówił o Nim Jan Chrzciciel, używając następujących słów:

(16) sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Ewangelia Łukasza 3,16 (BW)

Jezus chrzci Duchem Świętym i ogniem. Jakie jest znaczenie tego ognia?

Płomienie ognia

Gdy podczas pierwszych Zielonych Świąt Jezus po raz pierwszy chrzcił Duchem Świętym, na głowach uczniów Jezusa pojawiły się języki z ognia. 

(3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

Dzieje Apostolskie 2,3-4 (BW)

W innych fragmentach Dziejów Apostolskich napisane jest więcej o grupach chrześcijan, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, ale jedynie w tym miejscu wspomniane są języki z ognia. Gdy mowa jest o tym, że Jezus chrzci ogniem, chodzi o więcej niż o wygląd zewnętrzny.  

Duch Święty nas rozpala 

Entuzjazm dla Boga jest czymś, co przychodzi i odchodzi. Wydaje się, że jest on zależny od naszych uczuć, emocji. Ale nie powinno tak być. Nasz entuzjazm do służby dla Pana, aby Go kochać i mówić o Nim nie powinien zależeć od naszych uczuć. Jest czymś, co Bóg chce nam dać. 

(11) w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie

List do Rzymian 12,11 (BW)

Są dwa sposoby, aby być zawsze pełnym pasji dla naszego Pana. Po pierwsze, powinniśmy pozwolić sobie, aby zawsze być płomiennymi w Duchu. Możemy poprosić Go, aby odnowił w nas ten ogień i poprosić Jezusa Chrystusa, aby nas ochrzcił swoim ogniem po raz kolejny i kolejny.

Co więcej, musimy być Mu posłuszni. Nasz entuzjazm będzie wzrastał poprzez służenie Bogu. Powinniśmy być chrześcijanami, którzy są płomienni w Duchu i służą Panu!

Duch Święty oczyszcza nas przez ogień 

Gdy Pan Jezus chrzci nas ogniem, nie tylko sprawia, że jesteśmy żarliwi i pełni entuzjazmu. Ogień używany jest także po to, aby nas oczyścić. Duch Boży wprowadza nas w sytuacje, w których jesteśmy oczyszczani i zaczynamy wzrastać. Piotr ujmuje to w następujący sposób:

(12) Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, (13) ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. (14) Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was.

I Piotra 4,12-14 (BW)

Pamiętaj o tej obietnicy: kiedy jesteśmy znieważani z powodu bycia chrześcijanami, Duch Boży spoczywa na nas w całej swojej świetności! Bycie oczyszczanym przez ogień Ducha jest nie tylko bolesnym i koniecznym procesem – jest przede wszystkim możliwością, aby w wyjątkowy sposób doświadczyć wspaniałej obecności Bożej!