Ewangelia Łukasza

Zielonoświątkowy ogień

Zanim Pan Jezus rozpoczął swoją służbę na ziemi, Jan Chrzciciel już wcześniej o Nim mówił

Kim jesteśmy dla naszych przyjaciół?

Ewangelia Łukasza 19:10 mówi nam dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię: aby odnaleźć i zbawić zgubionych. Dlaczego my tu jesteśmy?
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Ewangelizacja - Przyjaciele

Przyjdź, słuchaj i postępuj według tego

Wielu ludzi nazywa Jezusa Chrystusa „Panem”, ale nie czyni tego, o co On nas prosi.
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Poświęcenie - Posłuszeństwo