Lista tematów

Narzekanie i niezadowolenie

Narzekamy, gdy jesteśmy niezadowoleni. Czasem mamy dobry powód do niezadowolenia, często jednak dzieje się tak bez powodu.