Lista tematów

Kłamanie i oszukiwanie

Czy drobne kłamstwo jest w porządku? Czy w ogóle jest coś takiego jak drobne kłamstwo? Przez tego typu pytania możemy utrudnić sobie rzeczy. Bóg – Ten który nazywa się Prawdą – zajmuje jasne stanowisko w sprawie kłamania i oszukiwania.

Ponieważ On pierwszy nas umiłował

Żyjemy w świecie, gdzie często brakuje miłości. Niektórzy ludzie wydają się mieć niesamowite pokłady bezinteresownej miłości, jednak niestety większość ludzi kocha głównie siebie samych.
Biblia: I List Jana Słowa kluczowe: Kochanie - Miłość

Bóg używa Biblii w naszym życiu

Bóg używa swojego Słowa, aby dotrzeć do ludzi i przyprowadzić ich do wiary w Jezusa Chrystusa, aby pomóc wierzącym wzrastać w wierze i prowadzić ich przez życie.

Jedność i dojrzałość duchowa

Jedność w kościele jest skutkiem dojrzałości jego członków.
Biblia: I List do Koryntian Słowa kluczowe: Dojrzałość - Duchowy - Jedność - Wzrost

Boża moc w naszym życiu

Czy Bóg czeka aż do Niego zawołamy, czy jest tak silnie zaangażowany w nasze życie, że sam podejmuje inicjatywę?
Biblia: II Księga Kronik Słowa kluczowe: Potężny - Szukanie - Życie