Serie Strona główna

Wybierz serię po lewej stronie. Poniżej pojawi się wybrana seria.

Kim jesteśmy dla naszych przyjaciół?

Ewangelia Łukasza 19:10 mówi nam dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię: aby odnaleźć i zbawić zgubionych. Dlaczego my tu jesteśmy?
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Ewangelizacja - Przyjaciele

Nasza wiara będzie poddana próbom

Bóg pragnie świętej ofiary – w naszym codziennym życiu, w naszej postawie, naszych słowach, naszej pracy, służbie. Chce widzieć w naszym życiu gotowość do czynienia rzeczy.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Posłuszeństwo - Próby - Wiara

Anna, matka według Bożego serca

Jest także wiele historii, w których możemy zobaczyć, w jaki sposób kobiety żyły z Bogiem. Jedną z nich jest opowieść o Annie, matce Samuela.

Przyjdź, słuchaj i postępuj według tego

Wielu ludzi nazywa Jezusa Chrystusa „Panem”, ale nie czyni tego, o co On nas prosi.
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Poświęcenie - Posłuszeństwo