Serie Strona główna

Wybierz serię po lewej stronie. Poniżej pojawi się wybrana seria.

Bóg umożliwia nam wydawanie owocu

Z powodu grzechu relacja między Bogiem a ludźmi została przerwana. Jednak z powodu łaski i wiary w Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do głębokiej relacji z Bogiem. Bóg chce, aby z tej relacji rodził się owoc.
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Przycinanie - Wydawanie owocu

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty? Czy jest Osobą? Czy może powinniśmy pojmować Go jako moc Bożą? Albo samego Boga?
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Duch - Duch Święty - Osoba - Trójca

Patrzenie odrodzonymi oczyma

Wiele zmieniło się od czasu, gdy staliśmy się chrześcijanami, prosząc Jezusa, by przebaczył nasze grzechy i stał się Panem naszego życia.

To naprawdę się wydarzyło

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są najważniejszymi aspektami fundamentu wiary chrześcijańskiej. Dziś mówi się o nich oraz odnosi do tego tematu na różne sposoby; mamy nawet święto, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Cz…

Nasze słowa i nasza rodzina

Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. On stworzył świat przez swoje Słowa. Nasze słowa również zawierają moc i z pewnością mają znaczenie.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Głoszenie - Rodzina - Słowo - Wpływ