Serie Strona główna

Wybierz serię po lewej stronie. Poniżej pojawi się wybrana seria.

W jaki sposób Bóg używa Biblii

Bóg używa swego Słowa, aby uczyć ludzi nowych rzeczy i aby pokazać im Drogę. Czyni to na wiele sposobów. On jest twórczym nauczycielem. Pośród innych rzeczy Biblia porównana jest do miecza, lustra i pochodni.
Biblia: List do Hebrajczyków Słowa kluczowe: Biblia - Lustro - Miecz - Posłuszeństwo

Czas cierpienia jest blisko

Prześladowanie chrześcijan, takie jak w czasach krajów komunistycznych i w niektórych krajach arabskich, może nam się wydawać odległą sytuacją o niewielkim znaczeniu dla naszego codziennego życia. Być może dlatego poniższy fragment z I listu Piotra nie zn…
Biblia: I List Piotra Słowa kluczowe: Cierpienie - Próby - Prześladowanie

Nasze życie dla Niego

W Starym Testamencie ofiara była równoznaczna z odebraniem życia. Jest to aluzja do życia Jezusa Chrystusa, które musiało zostać odebrane, w pewnym sensie, abyśmy mogli być pojednani z Bogiem.
Biblia: List do Rzymian Słowa kluczowe: Myślenie - Ofiara - Posłuszeństwo - Talenty

Od czego Jezus nas zbawił

Od czego Jezus nas zbawił

Bankructwo niewolnika

Warunkiem dla Bożego przebaczenia w naszym życiu jest przebaczanie innym. W powyższej przypowieści przebaczenie udzielone słudze jest cofnięte, kiedy tylko pan dowiaduje się, że sługa nie wybaczył innemu słudze.
Biblia: Ewangelia Mateusza Słowa kluczowe: Duma - Przykład - Wdzięczność - Złość