Serie Strona główna

Wybierz serię po lewej stronie. Poniżej pojawi się wybrana seria.

Boże prowadzenie i nasz udział

Kiedy nie wiemy co robić, możemy poprosić Boga o prowadzenie, bo kto wie lepiej niż On, co dla nas najlepsze?

Wychwalanie Bożego Słowa

Biblia jest jedynie księgą – to po prostu papier z czarnym drukiem, czasem w skórzanej oprawie. Chrześcijanie nie mają czcić Biblii.
Biblia: II List do Tesaloniczan Słowa kluczowe: Biblia - Ewangelizacja - Słowo

Miłość i dyscyplina

Dyscyplina kochającego Ojca ma zawsze na celu przybliżenie nas do Serca Ojca.
Biblia: Księga Ozeasza Słowa kluczowe: Dyscyplina - Miłość - Pojednanie

Nakaz z obietnicą

Kiedy Bóg daje nam jakiś nakaz, daje również obietnicę. Chroni nas i pomaga nam wypełnić przekazane zadanie. Powinno to stanowić silną motywację, aby przyjąć nakazy Króla Królów i je wiernie wypełniać.
Biblia: Księga Jozuego Słowa kluczowe: Misja - Obietnica - Pomoc - Zadanie

Mów prawdę, szczególnie gdy chodzi o innych

Kiedy mówimy o innych ludziach, powinniśmy mówić prawdę. Kłamanie o innych nazywane jest też plotkowaniem. Kłamanie, aby celowo kogoś skrzywdzić nazwane jest poniżej fałszywym świadczeniem.