Serie Strona główna

Wybierz serię po lewej stronie. Poniżej pojawi się wybrana seria.

Kościół wiary

Kościół należy do Boga i Jezusa Chrystusa. Wiara, która zamieszkuje w kościele, ma wpływ na daną społeczność i poza nią.
Biblia: I List do Tesaloniczan Słowa kluczowe: Społeczność - Wiara - Wpływ

Moja stara natura

Kto się rodzi na nowo, otrzymuje nowe życie – nowe ja. Gdzie jest więc nasza stara natura?
Biblia: List do Galacjan Słowa kluczowe: Powtórne narodzenie - Stare ja

Świadectwo i wiara

Jesteśmy powołani do wyznawania naszej wiary w Chrystusa bez żadnego wstydu. Możemy o tym przeczytać w Ew. Łukasza 9,26 i Liście do Rzymian 1,16. Jednak musimy być świadomi naszego świadectwa i postępować z mądrością. Nie jest właściwe narzucać własne świ…
Biblia: Księga Estery Słowa kluczowe: Świadectwo - Wiara

Ramię w ramię

Kiedy kilkoro ludzi stara się osiągnąć wspólny cel, muszą się wspólnie zorganizować i pracować razem. Tak samo jest w Królestwie Bożym – praca na rzecz kościoła albo ewangelizacja uliczna to również kwestia organizacji i współpracy.

Zachęcenie na dzisiaj i jutro

Tak jak wszyscy inni chrześcijanie Ty i ja potrzebujemy siły każdego dnia, aby wykonywać dobre rzeczy i wzrastać. Paweł pisze do wierzących w Filippi, że modli się za nich. Wyjaśnia również, o co się modli i dlaczego.