Bóg umożliwia nam wydawanie owocu

Z powodu grzechu relacja między Bogiem a ludźmi została przerwana. Jednak z powodu łaski i wiary w Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do głębokiej relacji z Bogiem. Bóg chce, aby z tej relacji rodził się owoc.
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Przycinanie - Wydawanie owocu

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty? Czy jest Osobą? Czy może powinniśmy pojmować Go jako moc Bożą? Albo samego Boga?
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Duch - Duch Święty - Osoba - Trójca

Patrzenie odrodzonymi oczyma

Wiele zmieniło się od czasu, gdy staliśmy się chrześcijanami, prosząc Jezusa, by przebaczył nasze grzechy i stał się Panem naszego życia.

To naprawdę się wydarzyło

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są najważniejszymi aspektami fundamentu wiary chrześcijańskiej. Dziś mówi się o nich oraz odnosi do tego tematu na różne sposoby; mamy nawet święto, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Cz…

Nasze słowa i nasza rodzina

Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. On stworzył świat przez swoje Słowa. Nasze słowa również zawierają moc i z pewnością mają znaczenie.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Głoszenie - Rodzina - Słowo - Wpływ

Kim jesteśmy dla naszych przyjaciół?

Ewangelia Łukasza 19:10 mówi nam dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię: aby odnaleźć i zbawić zgubionych. Dlaczego my tu jesteśmy?
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Ewangelizacja - Przyjaciele

Nasza wiara będzie poddana próbom

Bóg pragnie świętej ofiary – w naszym codziennym życiu, w naszej postawie, naszych słowach, naszej pracy, służbie. Chce widzieć w naszym życiu gotowość do czynienia rzeczy.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Posłuszeństwo - Próby - Wiara

Anna, matka według Bożego serca

Jest także wiele historii, w których możemy zobaczyć, w jaki sposób kobiety żyły z Bogiem. Jedną z nich jest opowieść o Annie, matce Samuela.

Przyjdź, słuchaj i postępuj według tego

Wielu ludzi nazywa Jezusa Chrystusa „Panem”, ale nie czyni tego, o co On nas prosi.
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Poświęcenie - Posłuszeństwo