Boże prowadzenie i nasz udział

Kiedy nie wiemy co robić, możemy poprosić Boga o prowadzenie, bo kto wie lepiej niż On, co dla nas najlepsze?

Wychwalanie Bożego Słowa

Biblia jest jedynie księgą – to po prostu papier z czarnym drukiem, czasem w skórzanej oprawie. Chrześcijanie nie mają czcić Biblii.
Biblia: II List do Tesaloniczan Słowa kluczowe: Biblia - Ewangelizacja - Słowo

Miłość i dyscyplina

Dyscyplina kochającego Ojca ma zawsze na celu przybliżenie nas do Serca Ojca.
Biblia: Księga Ozeasza Słowa kluczowe: Dyscyplina - Miłość - Pojednanie

Nakaz z obietnicą

Kiedy Bóg daje nam jakiś nakaz, daje również obietnicę. Chroni nas i pomaga nam wypełnić przekazane zadanie. Powinno to stanowić silną motywację, aby przyjąć nakazy Króla Królów i je wiernie wypełniać.
Biblia: Księga Jozuego Słowa kluczowe: Misja - Obietnica - Pomoc - Zadanie

Mów prawdę, szczególnie gdy chodzi o innych

Kiedy mówimy o innych ludziach, powinniśmy mówić prawdę. Kłamanie o innych nazywane jest też plotkowaniem. Kłamanie, aby celowo kogoś skrzywdzić nazwane jest poniżej fałszywym świadczeniem.

Cierpienie i zmaganie

Co jest rezultatem zmagań w naszym życiu? Czy jest za nie jakaś nagroda? Czy coś może pójść nie tak?

Tylko najlepsze

Kiedy chcemy dać komuś prezent, prawdopodobnie rozważamy coś przeciętnego. Dla naszego Króla jednak dajemy tylko co, co najlepsze.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Dawanie - Jakość - Król - Ofiara - Święty

Grzesznik czy święty

Za kogo siebie uważasz? Czy jesteś grzesznikiem, czy świętym? A może gdzieś po środku? Według Biblii są tylko dwie możliwości. Gdzie jesteś?
Biblia: List do Kolosan Słowa kluczowe: Grzesznik - Nowe stworzenie - Święty

Narzekanie i niezadowolenie

Narzekamy, gdy jesteśmy niezadowoleni. Czasem mamy dobry powód do niezadowolenia, często jednak dzieje się tak bez powodu.

Pomoc w wierze

Jest pomoc, abyśmy mogli zachować wiarę, nawet gdy jest bardzo ciężko.