Zielonoświątkowy ogień

Zanim Pan Jezus rozpoczął swoją służbę na ziemi, Jan Chrzciciel już wcześniej o Nim mówił

Posolony i czysty

Jako chrześcijanie żyjemy w świecie, który przemienia się w ciemność. Jest wiele pięknych i dobrych rzeczy, ale coraz więcej śmieci i ciemności wkracza na naszą drogę przez wiadomości, telewizję i różne wydarzenia.
Biblia: Księga Wyjścia Słowa kluczowe: Czysty - Ofiara - Święty - Uwielbienie - Życie

Siła słów

W naszym świecie jest wiele słów: słowa mówione i pisane, nie wspominając o słowach używanych w radio, telewizji, przez MSN, Twitter i Facebook.
Biblia: List Jakuba Słowa kluczowe: Głoszenie - Potężny - Słowo

Dzieło Jezusa w niebie

Jezus Chrystus miał misję podczas swojego czasu tu na ziemi. Omówiliśmy to, rozważając dzieło, jakiego tu dokonał. Przez ostatnie 2000 lat jest w niebie i wypełnia tam pewne zadania.
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Dzieło Jezusa - Niebo - Wstawiennictwo

Dzieło Jezusa na ziemi

W jaki sposób święty, nieśmiertelny i nieskończony Bóg pomaga grzesznemu, śmiertelnemu i małemu człowiekowi? Boża odpowiedź: stając się człowiekiem i będąc jak człowiek w każdym aspekcie (oprócz grzechu), aby wziąć na siebie cały grzech i dzięki temu pono…

W jaki sposób Bóg używa Biblii

Bóg używa swego Słowa, aby uczyć ludzi nowych rzeczy i aby pokazać im Drogę. Czyni to na wiele sposobów. On jest twórczym nauczycielem. Pośród innych rzeczy Biblia porównana jest do miecza, lustra i pochodni.
Biblia: List do Hebrajczyków Słowa kluczowe: Biblia - Lustro - Miecz - Posłuszeństwo

Czas cierpienia jest blisko

Prześladowanie chrześcijan, takie jak w czasach krajów komunistycznych i w niektórych krajach arabskich, może nam się wydawać odległą sytuacją o niewielkim znaczeniu dla naszego codziennego życia. Być może dlatego poniższy fragment z I listu Piotra nie zn…
Biblia: I List Piotra Słowa kluczowe: Cierpienie - Próby - Prześladowanie

Nasze życie dla Niego

W Starym Testamencie ofiara była równoznaczna z odebraniem życia. Jest to aluzja do życia Jezusa Chrystusa, które musiało zostać odebrane, w pewnym sensie, abyśmy mogli być pojednani z Bogiem.
Biblia: List do Rzymian Słowa kluczowe: Myślenie - Ofiara - Posłuszeństwo - Talenty

Od czego Jezus nas zbawił

Od czego Jezus nas zbawił

Bankructwo niewolnika

Warunkiem dla Bożego przebaczenia w naszym życiu jest przebaczanie innym. W powyższej przypowieści przebaczenie udzielone słudze jest cofnięte, kiedy tylko pan dowiaduje się, że sługa nie wybaczył innemu słudze.
Biblia: Ewangelia Mateusza Słowa kluczowe: Duma - Przykład - Wdzięczność - Złość