Lista tematów

Czym jest mądrość

Na podstawie życia Salomona poznajemy trzy rodzaje mądrości.

Czytaj, żyj i przekaż innym

Ludzie, którzy czytają Słowo Boże i również je stosują, będą nie tylko błogosławieni przez Boga, ale również będą mogli przekazać to Słowo innym.

W jaki sposób Bóg używa Biblii

Bóg używa swego Słowa, aby uczyć ludzi nowych rzeczy i aby pokazać im Drogę. Czyni to na wiele sposobów. On jest twórczym nauczycielem. Pośród innych rzeczy Biblia porównana jest do miecza, lustra i pochodni.
Biblia: List do Hebrajczyków Słowa kluczowe: Biblia - Lustro - Miecz - Posłuszeństwo

Nasze życie dla Niego

W Starym Testamencie ofiara była równoznaczna z odebraniem życia. Jest to aluzja do życia Jezusa Chrystusa, które musiało zostać odebrane, w pewnym sensie, abyśmy mogli być pojednani z Bogiem.
Biblia: List do Rzymian Słowa kluczowe: Myślenie - Ofiara - Posłuszeństwo - Talenty

Nasza wiara będzie poddana próbom

Bóg pragnie świętej ofiary – w naszym codziennym życiu, w naszej postawie, naszych słowach, naszej pracy, służbie. Chce widzieć w naszym życiu gotowość do czynienia rzeczy.
Biblia: Księga Kapłańska Słowa kluczowe: Posłuszeństwo - Próby - Wiara